Tip Plastika

Burun Ucu Estetikası

Burun ucu dediyimiz hissə, burnumuzun ağzımıza yaxın olan 1/3 hissəlik qismidir. Bu nahiyə həm estetik baxımdanhəm  nəfəs alma baxımından buru un ən əhəmiyyətli hissəsidir. Burun ucunun aşağı olması  ya əyriliyi burunda ciddi estetik  fizioloji (nəfəs alma  qoxu hissiyatı kimi) problemlər yaradır. Eyni zamanda bu nahiyə qarışıq anatomik  funksional quruluşu ilə əməliyyatlarınd ciddi təcrübə  həssas iş tələb edən vacib nahiyədir. Burun ucunun dodaq nahiyəsi ilə əmələ gətirdiyi bucaq çox incə məqamdır (təxmi ən 90-100 dərəcə əməliyyatda bu bucağın təmin edilməsiillər ərzində burunda sallanma olmadan davamlı olması estetik  funksional baxımdan uğur tələb edir.

Burun ucuyla əlaqəli olan digər vacib hissə  burun dibidir. Yəni burun qanadları  burununuza altdan baxdığınızda gördüyünüz hissədir. Bu nahiyə xüsusilə qara irqdə  asiya irqində enli olmaqla yanaşı, genetik olaraq  ya travmatik olaraq hər insanda problemli  enli ola bilər. Burun qanadlarının enli olması həm burun dəliklərinizi böyük göstərirhəm  burnunuz sallaq öyük görsənir. Bu vəziyyət əsasən burun ucununda sallaqlığı ilə əlaqəlidir.

Bu səbəblə əməliyyat zamanı əvvəlcə bu nahiyəyə dəstək bəndlər yerləşdirilərək burun ucundakı sallaqlıq aradan qaldırılır, bu eyni zamanda burun qanadlarından da bir miqdar götürəcəyi üçün qanadlardakı problemi  azaldır, buna baxmayaraq burun qanadları enlidirsə aşağı hissələrindən bir qədə çıxarılaraq daraldılır  burun ucuna üçbucaq şəklində estetik  funksional quruluş verilir.

Burun qanadlarından toxuma çıxarıldığı zaman heç bir vaxt aqressiv yanaşma ilə artıq toxuma çıxarılmamalıdır, bu zamanla qanadlarda büzülmə edərək həm estetik baxımdanhəm  funksioal baxımdan problem yaradır.