Rekonstrüktif Cerrahi

Meme Rekonstrüksiyonu

MEME KANSER
Ne yazık ki meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Hayat boyu ortalama her 8-9 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır.

MASTEKTOMİ
Genel Cerrahi hekimleri tarafından uygulanan bu ameliyatlar kanserli doku içeren meme dokularınızın tamamı veya bir kısmının vücuttan uzaklaştırılması işlemleridir. Meme Rekonstrüksiyonu (memenin yeniden yapılandırılması) Tümör veya başka bir hastalık nedeniyle meme dokularının alınmasının ardından gelişen doku kayıplarının yeniden oluşturulması plastik cerrahinin en başarılı ameliyatlarından birisidir. Bu ameliyatlar sadece yeni bir meme yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda bir kadının kendisine bakışını, kendine güvenini ve yaşam kalitesini büyük ölçüde arttırır. Meme oluşturmanın sonuçları görünüm ve duyu açısından oldukça doğal olabilir; ancak, yeniden oluşturulmuş bir meme hiçbir zaman alınan meme gibi görünmeyecek ve aynı hissi vermeyecektir. Ne zaman bu ameliyatı düşünebilirsiniz? Kanser teşhisinin konmasından itibaren rekonstrüksiyonu tartışmaya başlayabilirsiniz. İdeal olanı, genel cerrahınız ve plastik cerrahınızın birlikte plan yapıp ameliyatınızı planlamaktır.

ERKEN DÖNEM MEME ONARIMI
Meme kanseri nedeniyle yapılacak olan mastektomi ameliyatı sırasında aynı zamanda yeniden oluşturma ameliyatı yapılmasıdır. Bu tedavi zamanlaması kanser nedeniyle ileride yapılacak ek tedavileriniz göz önüne alınarak, kanserden dokuların tamamen uzaklaştırıldığından kesin emin olunduğu takdirde seçilebilir. Geç Dönem Meme Onarımı Meme onarımının, kanser tedavinizin tamamlanmasının ardından haftalar, aylar hatta yıllar sonra gerçekleştirilmesidir. Meme Rekonstrüksiyonu Seçenekleri Hastaya Özel Tedavi; Her tedavi hastanın kendisine özgü ve de hastaya uygun olmalıdır. Bu nedenle
• Sağlığınız ve yaşam biçiminiz,
• Vücut tipiniz,
• Meme büyüklüğünüz,
• Geri kalan doku ve deri miktarınız ve
• Kişisel tercihiniz
• Yöntem seçilirken göz önünde bulundurulur.

MEME REKONSTRÜKSİYONUNDA SIRT KASI KULLANILMASI
Bu prosedür sırasında, sırtımızdaki veya kolunuzun altındaki bir parça deri ve kas alınarak, memelerinizin onarılması için kullanıldığı meme bölgesine getirilir. Sırtınızdaki deri ve kas normal olarak oldukça ince olduğu için, yeni göğüslerinize daha dolgun bir şekil vermek için bu yöntem ile genellikle bir meme implantı ile kullanılır.

KARIN DOKULARININ KULLANILMASI (TRAM FLEP) İLE MEME REKONSTRÜKSİYONU
Karın dokularının uygun olduğu veya protez ile meme oluşturulmasını istemeyen hastalarda seçeneklerden biridir. TRAM flap (transvers rektus abdominus müskülokütan flap), memeyi yeniden oluşturmak için bir kadının karnından alınan yağ, deriyi ve gerektiğinde kası kullanır. Taşınan dokular şekillendirilerek meme tümseğine dönüştürülür.

PROTEZ İLE MEME REKONSTRÜKSİYONU
En sık kullanılan teknik derinin önce farklı bir uygulama ile genişletilmesi ve sonrasında oluşturulan alana kalıcı protez konulmasıdır. Bu ameliyatta önce meme alanınızdaki deriyi genişletmek için göğüs duvarının altına bir doku genişletici konur. Yaklaşık birkaç ay sonra derinizin yeterince genişlemesi sağlandıktan sonra, ikincil bir ameliyat ile doku genişletici çıkartılıp daha kalıcı bir protez yerleştirilir. Bazı doku genişleticiler ise kalıcı olarak bırakılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

MEME REKONSTRÜKSİYONUNDA KULLANILABİLECEK DİĞER SEÇENEKLER DİĞER DOKU NAKİLLERİ
Genellikle kullanılan dokuların uygun olmaması durumunda vücudun başka bölgelerinden genellikle izleri çamaşır ile saklanabilecek doku nakilleri mikrocerrahi yöntemlerle taşınarak meme dokusu oluşturulmaya çalışılır.

YAĞ ENJEKSİYONLARI
Vücudun başka bölgelerinden alınan yağ dokunun belli işlemlerden geçtikten sonra meme bölgesine transferi yapılır. Ortalama bir meme hacmi oluşturacak kadar yağ dokunun taşınması genellikle mümkün değildir. Bu yöntem daha çok ameliyat sonrası küçük düzeltmeler veya memesinin küçük bir kısmının çıkarıldığı hastalarda yardımcı tedaviler için kullanılır.

MEME BAŞININ OLUŞTURULMASI
Meme oluşturulmasında son aşamadır. Meme dokunuz uygun yöntemle oluşturulup nihai şeklini aldığında ve karşı meme ile asimetriler giderildiğinde uygulanır. Genellikle hastanın uyumasına gerek olmayan lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Meme ucu ve çevresindeki renkli kısım olan areola’nın oluşturulması da tercihe göre bir veya iki ameliyat ile gerçekleştirilebilir.

MEME EŞİTLEME
Meme rekonstrüksiyonunda birkaç ameliyat gereklidir. İlk ameliyatlar en zor olanıdır; ikinci ameliyatlar daha kolaydır. Doku genişleticinin çıkartılıp bir protez konulması veya meme ucu ve areola rekonstrüksiyonu bunlardandır. Çoğu zaman, yeni yapılan memenin karşı taraftaki normal memeye uyum sağlaması için, normal memenin biraz küçültülmesi, kaldırılması veya büyütülmesi gerekebilir. Ancak bu ameliyatlarda da yara izlerinin oluştuğu akılda tutulmalıdır.

RİSKLER
Başarısız ameliyat ve doku kayıpları en çok korkulan problemler olup her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatlarda da ihtimal dahilindedir. Bunun dışındaki küçük yara iyileşme problemleri, yara iyileşmesinin gecikmesi, ameliyat sonrası ağrılar genellikle kolaylıkla tedavi edilebilecek problemlerdir.

İYİLEŞME SÜRECİ
Mastektomi (memenin alınması) ile birlikte eş zamanlı meme onarımı veya sadece doku ile meme onarımı ameliyatından sonra normal günlük hayatınıza dönmeniz ortalama 6 hafta sürebilir. Protez ameliyatında ise bu süre daha kısa olabilir. Rekonstrüksiyon ile oluşturulan dokunun normal duyusu olmaz; ancak, zaman içinde bir miktar duyu gelebilir. İzlerin çoğu zaman içinde solarak silikleşebilir veya kabarıp kızararak daha belirgin bil hal alabilir. Bu durumda izlerinize yönelik ek tedaviler gerekecektir. İzler genellikle birkaç yıl içerisinde solarak daha az belirgin bir hale gelse de hiçbir zaman izler tamamen kaybolmaz.

HASTA MEMNUNİYETİ
Unutmayınız bu ameliyatlar sizlerin daha konforlu bir hayat sürmesi için uygulanmakta olup başarı oranları ve hasta memnuniyetleri yüksek ameliyatlardır…