Rekonstrüktif Cerrahi

Sindaktili Yapışık Parmak

Doğuştan el veya ayak parmaklarının arasının yapışık olmasına sindaktili ya da yapışık parmak denir. Sindaktili görülme sıklığı 2000 canlı doğumda birdir. Sindaktili, polidaktili (çoklu parmak)’den sonra çocuklarda görülen en sık el anomalisidir. Hastaların yarısında tek taraflı (sağ veya sol) görülür. Erkeklerde daha sık ortaya çıkar. Kalıtımla da geçme olasılığı vardır. En fazla 3. ve 4. parmakların yapışıklığı görülür. Sindaktili ya da yapışık parmak tedavisinde amaç sadece yapışıklığın açılması değildir. Bunun dışında prensipler de vardır.
Bu prensipler:

• İki parmak arasına rastlayan kısmın deri yaması ile değil o bölgenin normal deriden kaydırma ile onarılması.
• Zig-zag kesiler yapılarak oluşacak ameliyat izlerinin parmakların gelişimi sırasında şekil bozukluklarının ve çekilmelerin (kontraktür) önlenmesi.
• Ameliyatta açık kalan parmak kısımlarının deri yaması (greft) ile kapatılması.
• Tırnak yapılarının dikkatle korunması.
• Varsa kemiğe ait şekil bozukluklarının düzeltilmesi.

Sindaktili yapışık parmakameliyatında bu kriterlerin tümünün sağlanmasına çalışılmalıdır. Parmakların kontrolünün başladığı zaman olan 24 ay olup ameliyatın 36 aya kadar yapılması tercih edilir. Bunun dışında daha büyük çocuklarda da ameliyat yapılabilir. Ancak özellikle kompleks sindaktililerin daha erken tedavisi önerilir. Özellikle boy farkı olan parmakların büyüme sırasında birbirinin şeklini bozabileceği düşünülerek daha erken tedavi edilir. Yeni doğanda ameliyat özellikle anestezi sakıncaları nedeniyle tercih edilmez.